Firmaet

Vi udfører erhvervs- og industribyggeri i total-, hoved- eller fagentreprise.

Skal den næste være din?

0+
År på bagen
0+
Entrepriser gennemført
0%
Professionalisme
0+
Kopper kaffe

Økonomi

Økonomi

HCP a·s er velkonsolideret og selvfinansierende. Vores betalingsbetingelser er løbende måned 21 dage, jævnfør AB92 & ABT93.

Garantier

Garantier

HCP a·s stiller om nødvendigt entreprisegaranti i henhold til AB92 & ABT93.
Garantier udstedes via Tryg Kaution A/S.

 HCP tilbyder sig som samarbejdspartner i projekteringsfasen!

Har du behov for en samarbejdspartner og sparring i forbindelse med gennemførelse af din byggesag?

Hvis – Så kontakt os! Udover at bygge for dig, kan vi også forestå det planlægningsmæssige og projekteringen.

Som projekteringsværktøj anvender vi AutoCAD.

Entrepriseformer

Totalentrepriser
Hovedentrepriser
Fagentrepriser

Byggeledelse og kvalitetssikring

Specialer

Valloe-Tanklager-10

I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med at løse byggetekniske opgaver for levnedsmiddelbranchen.
Vi ved hvilke krav veterinærmyndighederne stiller, både når det drejer sig om flow, indretning og overflader.
Det gælder også i grossistleddet og cateringbranchen, hvor der er samme krav til hygiejne og en ubrudt kølekæde.
I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med etablering af renrum.
Vor referenceliste indeholder også opgaver løst for medicinalbranchen og den farmaceutiske industri.
I HCP a·s har vi mere end 35 års byggeteknisk erfaring.
Qua vore referenceprojekter ved vi hvilke krav der stilles, i f. m. etablering af autoværksteder, autolakeringsvirksomhed eller undervognsbehandlingscenter.
I HCP a·s har vi mere end 35 års byggeteknisk erfaring.
Qua vores referenceprojekter ved vi hvilke krav der stilles, når der skal opføres produktions- eller lagerbygninger.
I HCP a·s har vi mere end 35 års byggeteknisk erfaring.
Både bankfilial, butik samt kontor- og administrationsbygninger, er med på vores referenceliste.
I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med at levere hhv. opføre, køle-fryserum og køle-fryselagre. Vi er leveringsdygtige i hele spektret, fra de mindste Walk in units til de største industrielle Coldstores.
I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med at udføre støjdæmpende foranstaltninger i bygninger og på industrielle anlæg.
Det være sig rumakustiske reguleringer – herunder også i fugtige miljøer.
Indkapsling af støjende maskiner – bl.a. ved etablering af de såkaldte “bulderhuse”.
Støjdæmpning af tekniske anlæg – bl.a. støj fra motorer samt indsugnings- og afkasthætter.

Referencer

Kontakt teamet

Henrik Hultquist
Henrik HultquistDirektør
Salg – kundekontakt – økonomi

Mobil: 40 32 36 53
Mail: henrik@hcp.dk

Per Gregers Pedersen
Per Gregers PedersenSouschef
Projektering – entrepriseledelse

Mobil: 40 34 13 98
Mail: per@hcp.dk

Mick Johansen
Mick Johansen
Entrepriseledelse – indkøb – projektering

Mobil: 23 24 84 95
Mail: mick@hcp.dk

Winnie Olsen
Winnie Olsen
Projektering – telefon – sekretær

Direkte: 20 33 23 31
Mail: winnie@hcp.dk

Annelise Hultquist
Annelise Hultquist
Ulrik Sørensen
Ulrik Sørensen