Firmaet

Vi udfører erhvervs- og industribyggeri i total-, hoved- eller fagentreprise.

Skal den næste være din?

0+
År på bagen
0+
Entrepriser gennemført
0%
Professionalisme
0+
Kopper kaffe

Økonomi

Økonomi

HCP a·s er velkonsolideret og selvfinansierende. Vores betalingsbetingelser er løbende måned 21 dage, jævnfør AB92 & ABT93.

Garantier

Garantier

HCP a·s stiller om nødvendigt entreprisegaranti i henhold til AB92 & ABT93.
Garantier udstedes via Tryg Kaution A/S.

 HCP tilbyder sig som samarbejdspartner i projekteringsfasen!

Har du behov for en samarbejdspartner og sparring i forbindelse med gennemførelse af din byggesag?

Hvis – Så kontakt os! Udover at bygge for dig, kan vi også forestå det planlægningsmæssige og projekteringen.

Som projekteringsværktøj anvender vi AutoCAD.

Entrepriseformer

Totalentrepriser
Hovedentrepriser
Fagentrepriser

Byggeledelse og kvalitetssikring

God byggeledelse er baseret på! Omhyggeligt tilsyn Kompromisløs logistik Stram styring og koordinering Tilstrækkelige resurser Hensynet til de økonomiske- og tidsmæssige rammer Det ved vi – og det handler vi ud fra! For os er kvalitetssikring er ikke kun ”papir” – men! Et stykke værktøj som begrænser fejlene Kilden til maksimalt udbytte Vores kvalitetssikringssystem kan altid tilpasses eventuelle kundeønsker

Specialer

Valloe-Tanklager-10

I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med at løse byggetekniske opgaver for levnedsmiddelbranchen.
Vi ved hvilke krav veterinærmyndighederne stiller, både når det drejer sig om flow, indretning og overflader.
Det gælder også i grossistleddet og cateringbranchen, hvor der er samme krav til hygiejne og en ubrudt kølekæde.
I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med etablering af renrum.
Vor referenceliste indeholder også opgaver løst for medicinalbranchen og den farmaceutiske industri.
I HCP a·s har vi mere end 35 års byggeteknisk erfaring.
Qua vore referenceprojekter ved vi hvilke krav der stilles, i f. m. etablering af autoværksteder, autolakeringsvirksomhed eller undervognsbehandlingscenter.
I HCP a·s har vi mere end 35 års byggeteknisk erfaring.
Qua vores referenceprojekter ved vi hvilke krav der stilles, når der skal opføres produktions- eller lagerbygninger.
I HCP a·s har vi mere end 35 års byggeteknisk erfaring.
Både bankfilial, butik samt kontor- og administrationsbygninger, er med på vores referenceliste.
I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med at levere hhv. opføre, køle-fryserum og køle-fryselagre. Vi er leveringsdygtige i hele spektret, fra de mindste Walk in units til de største industrielle Coldstores.
I HCP a·s har vi mere end 35 års praktisk erfaring med at udføre støjdæmpende foranstaltninger i bygninger og på industrielle anlæg.
Det være sig rumakustiske reguleringer – herunder også i fugtige miljøer.
Indkapsling af støjende maskiner – bl.a. ved etablering af de såkaldte “bulderhuse”.
Støjdæmpning af tekniske anlæg – bl.a. støj fra motorer samt indsugnings- og afkasthætter.

Seneste projekter

Slide Lidl Danmark KS 1250m2 butik i Greve
Udført i totalentreprise
Slide Dansk Køle Service 250m2 Administration
125m2 Lager
Udført i totalentreprise

Referencer

Kontakt teamet

Mick Johansen
Mick JohansenDaglig leder
Salg – økonomi – projektering – entrepriseledelse

Mobil: 23 24 84 95
Mail: mick@hcp.dk

Winnie Olsen
Winnie Olsen
Projektering – telefon – sekretær

Direkte: 20 33 23 31
Mail: winnie@hcp.dk

Henrik Kristensen
Henrik Kristensen
Projektering – entrepriseledelse

Mobil: 26 33 60 43
Mail: henrikk@hcp.dk

Ulrik Sørensen
Ulrik Sørensen
Bogholderi - Fakturering
Bogholderi - Fakturering