Tilbage til forsiden

Privatlivs- og cookiepolitik for HCP a·s

Hos HCP tager vi godt vare på de persondata, vi indsamler og behandler. Nedenfor kan du læse, hvordan og hvorfor vi indsamler og behandler data, samt hvordan vi sikrer, at data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt

HCP a·s
Vestergade 1, 1.th.
4230 Skælskør

CVR-nr.: 16 60 59 48
E-mail: kontakt@hcp.dk
Telefon: 40 32 36 53

Persondata – hvilke og hvorfor

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de data, der er nødvendige for at opfylde formålet med vores relation til kunder, samarbejdspartnere, leverandører og jobsøgere. Data opbevares altid i henhold til gældende lovgivning og slettes, når der ikke er behov for/lovkrav om at gemme dem længere. I henhold til lovgivningen opbevarer vi kopi af udførte beregninger, etc. i 5 år, hvorefter materialet makuleres.

Persondata er data, der på den ene eller anden måde kan henføres til en person.

Kunder

Vi indsamler navn, firmanavn, adresser, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger og yderligere e-mail signaturoplysninger.

Formålet er at muliggøre levering af den aftalte ydelse, gennemførelse af entrepriser, tilbudsgivning, kommunikation/sparring samt fakturering og opfyldelse af gældende lovgivning.

Samarbejdspartnere / Leverandører

Vi indsamler navn, firmanavn, e-mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, evt. adresse og yderligere e-mail signaturoplysninger.

Formålet hermed er kommunikation, behandling af køb/ydelser, fakturering samt opfyldelse af gældende lovgivning.

Jobsøgere

Uopfordrede ansøgninger inkl. bilag gemmes i max. 6 måneder, hvorefter alt slettes. Dette oplyses, når vi modtager ansøgning.

Ved aktiv rekruttering gennemgås tilsendt materiale af ledelsen og videregives ikke til uvedkommende i/udenfor virksomheden. Ansøgninger inkl. bilag gemmes gennem rekrutteringsfasen og slettes efter processens afslutning.

Hvis vi ønsker at gemme materiale længere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke fra kandidaten/kandidaterne.

Mailkorrespondance i forbindelse med rekruttering sker på særskilt mailadresse. Korrespondance slettes efter endt rekruttering.

Ajourføring af data

Indsamlede persondata ajourføres ved behov, og vi opfordrer vores kunder, samarbejdspartnere, leverandører, etc. til løbende at informere os om ændringer. Bliver vi selv opmærksomme på ændringer, opdaterer vi data og informerer rette vedkommende om ændringen.

Videregivelse af persondata

Vi benytter tredjeparter i forbindelse med behandling/opbevaring af data, bl.a. leverandører af IT-løsninger og ekstern bogholder. Disse behandler udelukkende data på vores vegne og har indgået kontrakt om ikke at benytte dem til egne formål. Når det er relevant, kan data videregives til f.eks. SKAT og forsikringsselskaber.

Videregivelse af persondata til andre formål, finder kun sted, hvor det er absolut nødvendigt og kun efter forudgående indhentelse af samtykke.

Sikkerhed

Sikkerhed er vigtigt for os, og vi gør vores bedste for at beskytte de persondata, vi indsamler/behandler. Interne procedurer og politikker skal sikre, at vi opererer med passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så persondata ikke slettes, offentliggøres, mistes, kommer til uvedkommendes kendskab eller behandles i strid med gældende lovgivning/regler.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande samt virksomheder i lande, der kan beskytte persondata på tilstrækkelig vis. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies).

Evt. brud på persondatasikkerheden rapporteres hurtigst muligt og håndteres på passende og rettidig vis.

Hjemmeside og cookies

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer for at kunne tracke din færden på hjemmesiden og genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, den er ikke et program, og den indeholder ikke virus.

Vores hjemmeside bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafik og navigering på hjemmesiden. Disse cookies forsvinder efter et antal måneder.

Sådan undgår/sletter du cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Der kan dog være funktioner på hjemmesiden, der ikke længere kan benyttes, hvis cookies afvises.

Slet/undgå cookies: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Husk at slette cookies i alle de internetbrowsere, du benytter.

Rettigheder

Vi håndterer registreredes rettigheder – herunder retten til indsigt, retten til at tilbagetrække samtykke, retten til at få berigtiget og slettet data, retten til at få information om vores indsamling/behandling af data, retten til at få data overført til anden dataansvarlig – i henhold til gældende lovgivning/regler. Det vil sige:

– Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad de anvendes til, hvor længe de opbevares og hvem der evt. modtager data i Danmark og i udlandet. Dette er muligt i det omfang, det ikke begrænser andre personers privatlivsbeskyttelse eller har med forretningshemmeligheder eller immaterielle rettigheder at gøre.

– Du har ret til at få rettet ukorrekte persondata – kontakt os med info.

– Afgivet samtykke kan tilbagetrækkes. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de er indhentet til, kan du bede om at få dem slettet, og hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser – kontakt os med det samme. Efter at have modtaget anmodning om at få rettet eller slettet persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i bekræftende fald ændring/sletning så hurtigt som muligt.

– Ønsker du dine data flyttet til en anden dataansvarlig/databehandler, kan du benytte dig af dataportabilitet.

Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata ved henvendelse til dataansvarlig Direktør Henrik Hultquist (40 32 36 53), ligesom du har mulighed for at klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tilbage til forsiden